FRG YSTAD

Frivilliga resursgrupper – FRG

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer kan det dyka upp situationer där det behövs människor, förutom myndigheter och räddningspersonal, som kan hjälpa till.

FRG – vad gör de?

De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av engagerade medmänniskor. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Vill du vara med?

Du får kostnadsfri utbildning samt material och utrustning för ditt uppdrag. FRG-medlem tecknar avtal med kommunen om att finnas till hands om gruppen kallas in. Kontakta oss gärna för mer information, se till vänster i flikträdet.